Nordea

För att registrera och/eller betala med ett Nordea kort behöver du logga in dig i din Nordeapp och tillfälligt låsa upp ditt kort för internethandel. Har det gått mer än trettio minuter sen du låste upp kortet behöver du göra om processen.

VISA Electron Kort

Vi stödjer i dagsläget inte VISA Electron kort. 

Övriga Banker

Har ni svårt att registrera kort, kontrollera att ditt kort är aktiverat för internethandel, exempelvis med hjälp av din bankapp. Kontrollera också att kortet är ett betalkort och inte ett uttagskort - kortet ska då ha upphöjda siffror.