Valedo Partners III AB (“Valedo”) har investerat i restaurangkedjan Pincho Nation AB (”Pinchos”) vid sidan av bolagets grundare, nyckelpersonal och styrelse. Med Valedo som ny huvudägare kommer Pinchos ges ytterligare resurser i form av kompetens och kapital för att realisera och accelerera den långsiktiga tillväxt- och utvecklingsplanen.

Pinchos är ett unikt app-baserat restaurangkoncept som erbjuder en bred meny med smårätter från hela världens kök, med allt från spanska quesadillas till asiatiska dumplings, ungersk plankstek, fransk crème brûlée, och drycker såsom traditionella mojitos, sangria, iskall öl, viner och lekfulla drinkar i regnbågens alla färger. Verksamheten, som grundades 2010 av Magnus Larsson, Jessica Ekelöf Larsson, Johannes Räfsby och Fredrik Mattsson, har vuxit kraftigt de senaste åren och i dag finns ca 45 Pinchos-restauranger i Sverige och Norge. Enbart 2017 har [17] nya enheter öppnats. Under 2018 planerar man att öppna 24 nya enheter där nya marknader inkluderar Danmark och Finland.

”Pinchos har under de senaste åren uppvisat fantastisk tillväxt och utveckling och det är uppenbart att konsumenterna verkligen uppskattar vårt unika koncept och atmosfär. Som grundare och ledare i verksamheten är jag nu väldigt entusiastisk över att accelerera utvecklingen ytterligare tillsammans med Valedo som partner, vid sidan av våra engagerade och duktiga medarbetare. Valedo kommer att bidra med viktiga erfarenheter och finansiella resurser för nästa steg i vår strategiska resa.” kommenterar Magnus Larsson, VD Pincho Nation

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Pinchos, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, VD
magnus.larsson@pinchos.se

Om Valedo:
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. Valedo har gjort totalt 24 investeringar och fler än 100 tilläggsförvärv. Totalt omsätter Valedos verksamheter ~4 500 miljoner med ~3 300 anställda i nästan 20 länder. Valedos tidigare verksamheter har i genomsnitt vuxit ~250% under Valedos ägandeperiod.

www.valedopartners.com

VALEDO INVESTS IN PINCHO NATION

Valedo Partners III AB (“Valedo”) has invested in the restaurant chain Pincho Nation AB (”Pinchos”) alongside its founders, key staff and board of directors. With Valedo as a new majority owner, Pinchos will have increased resources in the form of competence and capital to realize and accelerate the Company’s long-term growth and development plan.

Pinchos is a unique app-based restaurant concept offering a broad menu of smaller dishes with inspiration from all over the world, such as Spanish quesadillas, Asian dumplings, Hungarian stake, to French crème brûlée, and beverages such as mojitos, sangria, beer, and playful drinks in all the colors of the rainbow. The Company, founded in 2010 by Magnus Larsson, Jessica Ekelöf Larsson, Johannes Räfsby and Fredrik Mattsson, has grown significantly the last few years and there are today approximately 45 Pinchos restaurants in Sweden and Norway. In 2017 alone, [17] new units were added to the chain. By 2018, it is planned to open 24 new units where new markets include Denmark and Finland.

”Pinchos has in the last few years had a fantastic growth and development, and it is obvious that consumers really appreciate our unique concept and atmosphere. As a founder and leader of the business, I am very enthusiastic about accelerating the development further with the support of Valedo as a partner in Pinchos, alongside our motivated and competent employees. Valedo will contribute with important competence and financial resources to enable our next step in the strategic journey of Pinchos.” says Magnus Larsson, CEO of Pincho Nation

The terms and conditions of the transactions are not disclosed.

For further information on Pinchos, please contact:
Magnus Larsson, CEO
magnus.larsson@pinchos.se

About Valedo:
Valedo is an independent Swedish investment group that invests in high-quality small and mid-cap companies in the Nordic region. Valedo focuses on companies with clear growth and development potential where Valedo can actively contribute to and accelerate the companies’ development. Being an active owner and contributor of both capital and industrial experience, Valedo helps to ensure that its companies can achieve their full potential. Valedo has completed 24 platform investments and more than 100 add-on acquisitions. Valedo’s businesses have a combined revenue of SEK ~4 500 million with ~3 300 employees in close to 20 countries. Valedo’s exited businesses have on average grown by ~250% during Valedo’s ownership.

www.valedopartners.com