Pinchos Academy 2018

Vår viktigaste uppgift är att våra gäster ska få en positiv upplevelse med sitt besök på våra restauranger. På Pinchos har vi i alla
lägen våra gäster i fokus! Målet med Pinchos Academy är att tillsammans skapa en Pinchos-kultur, en stark VI-känsla. Att vi
känner en samhörighet till något stort, inte enbart den restaurang vi verkar i. Målet är även att vi ska öka vår omsättning, både
den interna men även bolagets. För att lyckas med detta krävs träning. Det är en långsiktig beteende förändring vi ska uppnå och
alla behöver kämpa tillsammans – då blir vi starka!

Du som franchisetagare investerar, enligt avtal, en summa vart år baserat på storleken på din lokal. För det får du och dina
medarbetare ta del av utbildningar som kommer utveckla er i ert företagande. Ni väljer den ort och datum som passar er bäst.
Steg 1 genomförs det första året och steg 2 året efter, med andra ord går ingen två utbildningar samma år.

Nytt för i år är att vi separerar franchisetagare från restaurangchefer/mellanchefer. Franchisetagare utbildas i affärsmannaskap & ledarskap
(”Affärsmannaskap steg 1+2”), Restaurangchef och mellanchefer i ledarskap & ekonomi (”Ledarskap i drift steg 1+2”),
medarbetare utbildas i service, försäljning och att våga mer i gästmötet (”Gästen i Fokus steg 1+2”).

Välkomna till Pinchos Academy - för din och vår gemensamma framgång!

 

AFFÄRSMANNASKAP STEG 1 (FÖR FRANCHISETAGARE)

Syfte: Här får du möjlighet att öka din kunskap inom restaurangekonomi och operativt ledarskap samt hur man styr sin
verksamhet mot långsiktigt välmående. Vi hjälper dig bl.a. att analysera ditt nuläge, inklusive din ekonomi och ekonomiska
nyckeltal, för att ta fram utvecklingsplaner som just styr mot dina utmaningar. Du får också verktyg för att skapa framgångsrika
team som ska hjälpa dig att genomföra önskad utveckling och därmed säkra långsiktig lönsamhet. För dig som ägare är denna
utbildning en riktigt bra grund att stå på.

Under den här utbildningen tittar vi på hur dina spelregler ser ut för just din restaurang. Du kommer få en rad verktyg för att ha
något att hålla i när du ställs inför olika utmaningar, som man alltid gör som ledare. När du genomfört dessa dagar ska du känna
dig säkrare och tryggare i ditt operativa ledarskap och fått en större förståelse för hur du skapar framgångsrika och
sammansvetsade team.

Vi fokuserar även på vad du vill med företaget, vikten av att sätta mål och att arbeta mot målen, hur ekonomin i ditt företag ser ut
och varför (två tillsynes likadana enheter kan ha väldigt olika lönsamhet). Här ingår även en hel del begrepp och nyckeltal som
är nödvändiga att förstå för att kunna utvärdera sig själv och kunna diskutera med kollegor i kedjan i syfta att utveckla och
förbättra sig t ex nettomarginal, Revpash, råvarukostnad m.m. hur de beräknas, varför de är viktiga men kanske främst så utbyter
vi erfarenheter kring hur man arbetar på bästa sätt för att förbättra nyckeltalen och därmed företagets välmående.

Vi går även igenom grunderna inom affärsjuridik, t ex när blir ett avtal bindande, vad har man för rättigheter/skyldigheter då det
inte blir som man tänkt sig? Det är oerhört viktigt att ha en övergripande juridisk koll så man vet vilka fallgropar man ska undvika
samt när och hur man ska ta hjälp.

Agenda:
 Spelregler
 Kommunikation
 Feedback (ledarskapsverktyg)
 Det svåra samtalet
 Hantera missnöje
 Nyckeltal vi djupdyker i: Råvarukostnad, snittnota per gäst, omsättning per arbetad timme, revenue per available seat
hour, personalkostnad i procent av omsättning
 Affärsjuridik, avtal och köp

Antal dagar: 1+2 dagar

Tid: Dag 1 10.00-17.00, Dag 2 10.00-17.00, Dag 3 9.00-16.00 (1 övernattning)

Instruktör: Dag 1 Janne Jacobsson, Dag 2+3 Peter Rosell

Grupp 1: 23 januari + 26-27 mars, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 18 dec 2017)

Grupp 2: 14 mars + 28-29 maj, Ort: Göteborg (sista anmälningsdag 5 feb 2018)

 

AFFÄRSMANNASKAP STEG 2 (FÖR FRANCHISETAGARE)

Syfte: Fortsätter där vi slutar på Steg 1. Följer upp och hjälper dig med eventuella utmaningar inom både ekonomi och ledarskap.
Under dessa 2 dagar får deltagarna mer kunskaper inom både ekonomistyrning och operativt ledarskap. Vi fyller helt enkelt på din
”verktygslåda” ytterligare. Här får du chans att tillsammans med dina kollegor diskutera samt få hjälp att komma fram till lösningar
på de utmaningar du själv har stött på i din roll som ledare av så väl människor som ledare av en verksamhet. Det kan vara allt
från ekonomi, målsättning, juridik eller saker som rör ditt operativa ledarskap. Ett måste för dig som gått Steg 1.

Agenda:
 Kort repetition av de viktigaste slutsatserna från förra träffen
 Vad har hänt sedan sist
 Erfarenhetsutbyte (best practice), någon som lyckats med något, provat verktygen, erfarenhetsutbyte
 Att följa upp sina handlingsplaner, lära av erfarenheter, vad fungerar/fungerar inte
 Nästa steg inom verksamhetsutveckling samt ledarskapet

Antal dagar: 1+1 dag

Tid: Dag 1 10.00-17.00, Dag 2 10.00-17.00

Instruktör: Dag 1 Janne Jacobsson, Dag 2 Peter Rosell

Grupp 1: 19 februari + 23 april, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 8 jan 2018)

 

LEDARSKAP I DRIFT STEG 1 (FÖR RESTAURANGCHEF, KÖKSCHEF, BARCHEF, HOVMÄSTARE)

Syfte: Här får du de kunskaper du behöver för att utveckla din kompetens så att du på ett engagerande sätt kan leda dig själva
och dina medarbetare att leverera excellent service samt lär dig styra mot en långsiktigt lönsam verksamhet genom bättre
förståelse kring restaurangens ekonomi. Vi fördjupar oss även rörande att ”stå på scen” och hur du får dina medarbetare att göra
detsamma.

Kraven på en bra ledare är många. En förutsättning för att lyckas som ledare, framförallt när du är ny i rollen, är att medarbetarna
betraktar dig som en trovärdig och kompetent ledare. Du måste dels få med dig hela organisationen och dels lära dig att fungera
effektivt genom att ställa krav såväl uppåt som nedåt i företaget. Du måste även lyckas med samarbetet med kollegorna samt inte
minst att nå de uppsatta målen och driva verksamheten/ditt område på ett så bra ekonomiskt sätt som möjligt. Nyckeln till
framgång är bra kommunikation och förmågan att genom delegering av ansvar skapa delaktighet, engagemang och motivation på
din restaurang/din funktion.

Att vara mellanchef innebär att vara länken mellan restaurangägaren och verksamheten. För att skapa en välmående restaurang
behövs det en bra styrning från verksamhetsansvarig (ägare eller restaurangchef) men även att mellancheferna både förstår de
övergripande målen, inser sin betydelse för att realisera målen samt kunna utveckla och styra sin del av verksamheten så den
utvecklas i rätt riktning. Därför ingår det i denna utbildning inte bara att läsa av, räkna och förstå de mest kritiska nyckeltalen utan
också hur man utvecklar och styr en del av verksamheten i linje med restaurangens mål.

Under den här utbildningen får du även verktyg för att kunna hjälpa dig själv och dina medarbetare att bli säkrare på att ”stå på
Scen”. Pinchos har ett härligt och eget koncept som genomsyrar hela varumärket. Som ledare är det du som ska få konceptet att
leva. Vi tränar på att göra en kort presentation och välkomnande av Pinchos till en gäst. Du får träna på att ta plats och att se
gästen som en vän.

Agenda:
 Förhållningssätt för ledare och chefer – vilka förväntningar finns i en grupp
 Spelregler- varför då?
 Effektiv kommunikation
 Delaktighet – skapa engagemang i en grupp
 Ledarskapsverktyg - feedback
 Få ut maximalt i en grupp – rätt uppgift till rätt person
 Hantera invändningar och synpunkter konstruktivt
 Svåra samtal
 Nyckeltal vi djupdyker i: Råvarukostnad, snittnota per gäst, omsättning per arbetad timme, revenue per available seat
hour, personalkostnad i procent av omsättning

Om du är en restaurangchef eller mellanchef som tidigare gått ”affärsmannaskapsutbildningen steg 1 och/eller 2” kan du nu gå
”Ledarskap i drift steg 1”. Den är nu mer anpassad för era roller och efter de ansvar ni har. Ingår även helt nya delar som ni ej
tagit del av tidigare. Ni restaurangchefer som har ägare som ej är operativa, vilket gör att ni har mer ansvar, är jätte välkomna att
även gå Affärsmannaskapsutbildningen.

Antal dagar: 2+2 dagar

Tid: Dag 1 10.00-17.00, Dag 2 9.00-16.00, Dag 3 10.00-17.00, Dag 4 9.00-16.00 (2 övernattningar)

Instruktör: Dag 1+2 Janne Jacobsson, Dag 3 Peter Rosell, Dag 4 Sven Lundblad

Grupp 1: 20-21 februari +16-17 april, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 9 feb 2018)

Grupp 2: 12-13 mars + 21-22 maj, Ort: Göteborg (sista anmälningsdag 5 feb 2018)

 

LEDARSKAP I DRIFT STEG 2 (FÖR RESTAURANGCHEF, KÖKSCHEF, BARCHEF, HOVMÄSTARE)

Syfte: Vi tar ledarskapet och affärsmannaskapet vidare och ni får hjälp med era prioriteringar för att få maximal utdelning på er tid
och ansträngning.

I steg två fyller vi på din ”verktygslåda” ytterligare. Här får du chans att tillsammans med dina kollegor diskutera samt få hjälp att
komma fram till lösningar på de utmaningar du själv har stött på i din roll som ledare sedan steg 1. Det kan vara allt från ekonomi,
målsättning eller saker som rör ditt operativa ledarskap. Med det som hänt sedan steg 1 fyller vi på med mycket praktiskt
användbar kunskap samt metod för hur du efter detta steg ska fortsätta att utveckla ditt ansvarsområde och dig själv. Ett måste
för dig som gått Steg 1.

Agenda:
 Kort repetition av de viktigaste slutsatserna från förra träffen
 Vad har hänt sedan sist
 Erfarenhetsutbyte (best practice), någon som lyckats med något, provat verktygen, erfarenhetsutbyte
 Att följa upp sina handlingsplaner, lära av erfarenheter, vad fungerar/fungerar inte
 Nästa steg inom verksamhetsutveckling samt ledarskapet

Om du är en restaurangchef / mellanchef som tidigare gått affärsmannaskap steg 1 (tillsammans med ägare/franchisetagare) är
det denna utbildning du nu ska gå som ett steg 2. Denna är mer anpassad för dig som restaurangchef / mellanchef.

Antal dagar: 1+1 dagar

Tid: Dag 1 10.00-17.00, Dag 2 10.00-17.00

Instruktör: Dag 1 Janne Jacobsson, Dag 2 Peter Rosell

Grupp 1: 2 april + 4 juni, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 26 feb 2018)

 

GÄSTEN I FOKUS STEG 1 (FÖR ALLA MEDARBETARE)

Syfte: Skapa en grundläggande förståelse för värdet av excellent service samt insikt och kunskap om att hantera missnöje samt
hur man skapar en riktig ”Pinchosatmosfär”.

Du är ansiktet utåt och möter dagligen Pinchos gäster. Din roll i mötet är av största vikt för gästens totala upplevelse. Det är du
som levererar det, för gästen, så viktiga första intrycket. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla”
varumärket och företagets möjligheter på marknaden. Denna utbildning stärker dina kunskaper om de mjuka värdenas betydelse i
mötet med gästen.

Agenda:
 De mjuka värdenas betydelse
 Pinchos värdegrund
 Mästerlig, vad innebär det?  
 Gästpsykologi
 Omsorgsförsäljning

Antal dagar: 1 dag

Tid: Dag 1 10.00-17.00

Instruktör: Joachim Meijer

Grupp 1: 5 februari, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 29 dec 2017)

Grupp 2: 19 mars, Ort: Göteborg (sista anmälningsdag 12 feb 2018)

Grupp 3: 14 maj, Ort: Malmö (sista anmälningsdag 9 april 2018)

 

GÄSTEN I FOKUS STEG 2 (FÖR ALLA MEDARBETARE)

Syfte: Som medarbetare ska du förstå och verka utifrån att du är förmedlare och bärare av ett varumärke som är större än du som
enskild individ. Din kostym och förhållningssätt ska i större utsträckning spegla interiören i restaurangen och de förväntningarna
som gästen har. Här får du lära dig hur du intar en scen utan att det känns obekvämt.

Det här är en heldags träning i att stå på scen. Hur gör jag? Hur vågar jag?

Vi tränar på att göra en kort presentation och välkomnande av Pinchos till en gäst. Vad gör du för att möta upp kundens högt
ställda förväntningar?

Träna på att ta plats, träna på att se gästen som en vän.

Det här är en ny utbildning inom Pinchos Academy så den är för dig som har gått steg 1 och nu ska gå ett steg 2 men även för dig
som tidigare gått ett steg 2.

Antal dagar: 1 dag

Tid: Dag 1 10.00-17.00

Instruktör: Sven Lundblad

Grupp 1: 15 januari, Ort: Göteborg (sista anmälningsdag 11 dec 2017)

Grupp 2: 22 januari, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 18 dec 2017)

Grupp 3: 12 mars, Ort: Malmö (sista anmälningsdag 5 feb 2018)

 

INFORMATION & ANMÄLAN

Anmälan till utbildning ska göras senast 5 veckor innan kursstart på Pinchos hemsida, http://www.pinchos.se/pinchos-academy.

Avbokning ska ske 4 veckor innan kursstart. Dyker man ej upp till bokad utbildning tas en avgift om 1000kr/person (om ej giltiga
skäl finnes). Det faktureras i direkt anslutning till utbildningsdagen för att täcka kostnader som är individkopplade på kurstillfället.

Personen ges möjlighet att gå utbildningen vid nästa tillfälle under året.

För mer information kontakta Helene Meyer 08-522 536 00 | helene.meyer@stigfram.se


Utbildningsdagar 2018

 

Affärsmannaskap Steg 1 (För franchisetagare 1 + 2 dagar)

Grupp 1: 23 januari + 26-27 mars, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 18 dec 2017)

Grupp 2: 14 mars + 28-29 maj, Ort: Göteborg (sista anmälningsdag 5 feb 2018)


AFFÄRSMANNASKAP STEG 2 (FÖR FRANCHISETAGARE, 1+1 Dagar)

Grupp 1: 19 februari + 23 april, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 8 jan 2018)


LEDARSKAP I DRIFT STEG 1 (FÖR RESTAURANGCHEF, KÖKSCHEF, BARCHEF, HOVMÄSTARE, 2+2 dagar)

Grupp 1: 20-21 februari +16-17 april, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 9 feb 2018)

Grupp 2: 12-13 mars + 21-22 maj, Ort: Göteborg (sista anmälningsdag 5 feb 2018)


LEDARSKAP I DRIFT STEG 2 (FÖR RESTAURANGCHEF, KÖKSCHEF, BARCHEF, HOVMÄSTARE, 2+2 dagar)

Grupp 1: 2 april + 4 juni, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 26 feb 2018)


GÄSTEN I FOKUS STEG 1 (FÖR ALLA MEDARBETARE, 1 dag)

Grupp 1: 5 februari, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 29 dec 2017)

Grupp 2: 19 mars, Ort: Göteborg (sista anmälningsdag 12 feb 2018)

Grupp 3: 14 maj, Ort: Malmö (sista anmälningsdag 9 april 2018)


GÄSTEN I FOKUS STEG 2 (FÖR ALLA MEDARBETARE, 1 dag)

Grupp 1: 15 januari, Ort: Göteborg (sista anmälningsdag 11 dec 2017)

Grupp 2: 22 januari, Ort: Stockholm (sista anmälningsdag 18 dec 2017)

Grupp 3: 12 mars, Ort: Malmö (sista anmälningsdag 5 feb 2018)


Vilket utbildningstillfälle gäller anmälan?
Vilken restaurang gör du anmälan för? Uppge restaurangnamn & adress.
För information och kontakt rörande Pinchos Academy
För information och kontakt rörande Pinchos Academy
Hur många personer, inklusive dig själv, vill du anmäla?
Uppge för- & efternamn samt mailadress till samtliga medverkande.
Plats för eventuella önskemål eller funderingar

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast fyra veckor innan kursstart. Dyker man ej upp till bokad utbildning tas en avgift om 1000kr/person (om ej giltigt skäl finnes) för att täcka kostnader som är indvidkopplade på kurstillfället och ge personen möjlighet att gå utbildningen vid nästa tillfälle under året. Detta faktureras i direkt anslutning till utbildningsdagen.