PINCHOS ACADEMY

Gästen i fokus

Pinchos är världens första app-restaurang. Trots vår unika teknik är det de mjuka värdena som står i fokus. Med mjuka värden menar vi mötet med våra gäster; vår viktigaste uppgift är att våra gäster ska få en positiv upplevelse med sitt besök på våra restauranger.

Lyckas vi medarbetare överträffa våra gästers förväntningar blir de våra ambassadörer. En ambassadör kommer tillbaka, de köper mer och de rekommenderar oss till sina vänner. På Pinchos har vi i alla lägen gästen i fokus!

 

Intern service

Med mjuka värden menar vi även mötet med våra medarbetare. Den interna servicen är lika viktig som den externa. Det är av största vikt att vi har en bra servicekultur internt, att alla Pinchos medarbetare jobbar på samma sätt och att vi har samma syn på service oavsett restaurang. För att lyckas med det krävs ett fungerande ledarskap inom alla restauranger. Pinchos Academy finns för att ge er de rätta verktygen för att lyckas.

Målet med Pinchos Academy är att vi tillsammans skapar en Pinchos-kultur, en stark VI-känsla; att vi känner en samhörighet till något stort, inte enbart den restaurang vi verkar i.

Målet är även att vi ska öka vår omsättning, både den interna men även bolagets. För att lyckas med detta krävs träning. Det är en långsiktig beteendeförändring vi ska uppnå och alla behöver kämpa tillsammans. Tillsammans blir vi starka!

Välkommen till Pinchos Academy - för vår gemensamma framgång!

 

Vem levererar Pinchos Academy?

StigFram är Pinchos utbildningsleverantör. StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor och företag för att skapa ett mer passionerat intresse för själva kundmötet. 

Mer info på www.stigfram.se


Så fungerar Pinchos Academy

Årsvis avsätter varje Pinchos-restaurang en fast summa att lägga i "utbildningspotten" hos StigFram. Summan baseras på antal stolar. För den tar ni del av utbildningar som kommer utveckla er i ert företagande.

Vart år kommer en utbildningsplan ut med de utbildningar ni kan välja mellan. Ni väljer det tillfälle som passar er bäst. Man går Steg 1 det första året och Steg 2 året efter, med andra ord går man inte två utbildningar under samma år.

För ägare/ledare erbjuds utbildning i ledarskap och affärsmannaskap (Ledarskap i drift).

För medarbetare erbjuds utbildning i service och försäljning (Gästen i Fokus).

 

FAKTURERING

Fakturering sker kvartalsvis från Stig Fram som levererar utbildningarna. Med andra ord delar vi årskostnaden på fyra fakturor. Stig Frams betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatumet.

Den första fakturan skickas under den kvartalsmånad närmast er öppning; öppnar ni i mars skickas första fakturan under april, öppnar ni under maj skickas första fakturan under juli.

 

Övriga kostnader

Utöver den årliga avgiften baserad på antal stolar står franchisetagaren för följande kostnader för ägare/ledare:

  • Eventuell reskostnad till kursort.
  • Eventuellt boende samt middagar.

På ledarskapsutbildningarna där övernattning behövs bokar StigFram upp rum i anslutning till kurslokalen. Deltagaren får själv bekräfta till hotellet samt stå för kostnaderna. Som rutin intas middagar på en Pinchos-restaurang alt på det hotell som bokats.

Franchisetagaren står för följande kostnader för medarbetare:

  • Eventuell reskostnad till kursort.

Kontakt till Helene Meyer, Acadamy-ansvarig: helene.meyer@stigfram.se / 072-2533602


Utbildningsdagar 2017

 

Ledarskap steg 1
(4 dagar)

Grupp 3:
Tr 1 11+12 sept, tr 2 4+5 dec
Ort: Malmö
Sista anmälningsdag: 7 aug

Ledarskap steg 2
(2 dagar)

Grupp 3: EXTRA INSATT
Tr 1 18 sept, tr 2 6 dec
Ort: Helsingborg
Sista anmälningsdag: 14 aug

 

Gästen i fokus steg 1
(1 dag)

Grupp 6:
2 okt
Ort: Malmö
Sista anmälningsdag: 28 aug

Grupp 7:
23 okt
Ort: Göteborg
Sista anmälningsdag: 20 sep

Grupp 8:
14/11
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 14/10

 

 


Vilket utbildningstillfälle gäller anmälan?
Vilken restaurang gör du anmälan för? Uppge restaurangnamn & adress.
Hur många personer gäller anmälan?
Uppge för- & efternamn samt mailadress till samtliga medverkande.
Plats för eventuella önskemål eller funderingar

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast fyra veckor innan kursstart. Dyker man ej upp till bokad utbildning tas en avgift om 1000kr/person (om ej giltigt skäl finnes) för att täcka kostnader som är indvidkopplade på kurstillfället och ge personen möjlighet att gå utbildningen vid nästa tillfälle under året. Detta faktureras i direkt anslutning till utbildningsdagen.