Pinchos Academy 2018

På Pinchos har vi i alla lägen våra gäster i fokus! Vår viktigaste uppgift är att våra gäster ska få en positiv upplevelse när de besöker våra restauranger. Målet med Pinchos Academy är att tillsammans skapa en Pinchos-kultur, en stark VI-känsla. Att vi känner en samhörighet till något stort, inte enbart den restaurang vi verkar i. Vi strävar även efter att öka vår omsättning och för att lyckas med detta behövs utbildning och att alla medarbetare gör sitt yttersta för gästen varje dag.

Du som franchisetagare investerar, enligt avtal, en summa varje år baserat på storleken på din lokal. För det får du och dina medarbetare ta del av utbildningar som kommer att utveckla er i ert företagande. Ni väljer den ort och det datum som passar er och era medarbetare bäst att delta på.

Välkomna till Pinchos Academy!

 

AFFÄRSMANNASKAP 1 dag 

Målgrupp: Franchisetagare och Restaurangchefer

Syfte: Här får du möjlighet att öka din kunskap inom restaurangekonomi samt hur du styr din verksamhet mot långsiktigt välmående. Vi hjälper dig bl.a. att analysera ditt nuläge, inklusive din ekonomi och ekonomiska nyckeltal, för att ta fram utvecklingsplaner som styr mot just dina utmaningar.

Under utbildningen fokuserar vi på vad du vill med företaget, vikten av att sätta mål och att arbeta mot målen, hur ekonomin i ditt företag ser ut och varför två tillsynes likadana enheter kan ha väldigt olika lönsamhet. Här ingår även en hel del begrepp och nyckeltal som är nödvändiga att förstå för att kunna utvärdera sig själv och kunna diskutera med kollegor i kedjan i syfte att utvecklas och förbättras. Hur beräknas t. ex. nettomarginal, bruttomarginal, råvaruprocent och personalprocent? Vi utbyter erfarenheter kring hur man arbetar på bästa sätt för att förbättra nyckeltalen och därmed företagets välmående.

Agenda:

 • Förståelse för och djupdykning i dina siffror/nyckeltal(råvaruprocent, snittnota, omsättning per arbetad timma, personalprocent m.m.)

 • Vad kan du själv påverka i organisationen/verksamheten för att nå önskade nyckeltal och våra mål?

Antal dagar: 1 dag

Plats: Stockholm, Freeys Hotel, Bryggargatan 12

Datum: 8:e oktober 2018

Tid: 10.00-17.00

Kursledare: Peter Rosell från Stig Fram

Sista anmälningsdag: 10:e september 2018

 

Operativt LEDARSKAP 2 dagar

Målgrupp: Restaurangchefer, Hovmästare, Kökschefer, Barchefer samt Franchisetagare som är aktiva i driften

Syfte: Här får du de kunskaper du behöver för att utveckla din kompetens så att du på ett engagerat sätt kan leda dina medarbetare att tillsammans med dig leverera excellent service.

En förutsättning för att skapa en välmående restaurang är bra ledarskap. För att lyckas som ledare, framförallt när du är ny i rollen, är att medarbetarna
betraktar dig som trovärdig och kompetent. Du behöver dels få med dig hela organisationen och samtidigt lära dig att fungera effektivt genom att ställa krav såväl uppåt som nedåt i företaget. Du behöver även lyckas med samarbetet med dina kollegor för att nå de uppsatta målen. Nyckeln till framgång är bra kommunikation och förmågan att genom delegering av ansvar skapa delaktighet, engagemang och motivation på din restaurang och i din grupp.

Agenda:

 • Förhållningssätt för ledare och chefer - vilka förväntningar finns i en grupp?

 • Spelregler - varför då?

 • Effektiv kommunikation

 • Delaktighet - skapa engagemang i en grupp

 • Ledarskapsverktyg - feedback

 • Få ut maximalt i en grupp – rätt uppgift till rätt person

 • Hantera invändningar och synpunkter konstruktivt

 • Svåra samtal

Antal dagar: 2 dagar(1 övernattning, bokas på egen hand)

Plats och datum:

Tillfälle 1 - Stockholm, Freeys Hotel, Bryggargatan 12: 1-2:a oktober 2018

Tillfälle 2 - Göteborg, Star Bowling: 12-13:e november 2018

Tillfälle 3 - Umeå, First Hotel Dragonen, Västra Norrlandsgatan 5: 3-4:e december 2018.

Tid: Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 09.00-16.00

Kursledare: Janne Jacobsson från Stig Fram

Sista anmälningsdag: 

Tillfälle 1 - Stockholm: 3:e september 2018

Tillfälle 2 - Göteborg: 15:e oktober 2018

Tillfälle 3 - Umeå: 5:e november 2018.

 

optimerad schemaplanering och Arbetsrätt 1 dag 

Målgrupp: Restaurangchefer samt övriga funktionschefer som ansvarar för schemaplanering och personal

Syfte: Här skapar vi en grundläggande förståelse för hur vi schemaplanerar optimalt för att få ut det bästa och mest effektiva av vår verksamhet. Dessutom får du insikt och kunskap om de arbetsrättsliga reglerna i vår branschs kollektivavtal.

Att schemaplanera rätt är en viktig nyckel till lönsamhet på Pinchos. Vi har ett stort behov av att vara flexibla i vår schemaläggning vilket samtidigt ställer höga krav på dig som ansvarig att ständigt se över bemanningen och att anpassa den till verksamhetens behov. Under utbildningen fördjupar vi oss även i möjligheter och begränsningar som finns i lagar och avtal och går bl.a. igenom; att anställa, att avsluta anställning, sjukdom, ledighet, facklig förhandling m.m.

Antal dagar: 1 dag

Plats: Göteborg, Pincho Nation Huvudkontor

Datum: 24:e september 2018

Tid: 10.00-17.00

Kursledare: Helena Ahldén och Linda Holm

Sista anmälningsdag: 27:e augusti 2018

 

Köksekonomi 1 dag 

Målgrupp: Kökschefer och Restaurangchefer

Syfte: På den här kursen ökar vi din förståelse och medvetenhet kring helheten av köksekonomin i din restaurang. 

Som ansvarig i köket har du stora möjligheter att påverka den totala lönsamheten i restaurangen. Genom att minska svinnet och ha rätt flöden skapar vi goda förutsättningar för en sund köksekonomi. Under utbildningen går vi bl.a. igenom vikten av rätt kunskap, hur vi lägger beställningar kostnadseffektivast samt hur vi tillreder våra rätter mest optimalt. 

Antal dagar: 1 dag

Plats: Göteborg, Pincho Nation Huvudkontor

Datum: 5:e november 2018

Tid: 10.00-17.00

Kursledare: Henrik Olausson och Tomas Lyckberg

Sista anmälningsdag: 8:e oktober 2018

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 1 dag 

Målgrupp: Restaurangchefer samt övriga funktionschefer som ansvarar för arbetsmiljön

Syfte: Under den här dagen skapar vi en grundläggande förståelse för de lagkrav inom arbetsmiljön som ställs på oss som arbetsgivare.

Vi går igenom rutiner och ger praktiska råd i hur du bedriver det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Genom att få in arbetsmiljöarbetet i restaurangens vardag och regelbundet undersöka, genomföra och följa upp förebygger vi ohälsa och olyckor. Vi fördjupar oss i frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, kränkande särbehandling och hot och våld - frågor som Arbetsmiljöverket särskilt fokuserar på under sina arbetsplatsbesök som de genomför löpande.

Antal dagar: 1 dag

Plats: Stockholm, Hotel Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67

Datum: 19:e november 2018

Tid: 10.00-17.00

Kursledare: Linda Holm

Sista anmälningsdag: 22:e oktober 2018

 

E-learningutbildningar

Utöver ovanstående utbildningsprogram arbetar vi med att under hösten presentera en ny form av e-learningsutbildningar som på ett enkelt och smidigt sätt skall skapa mervärde för er och era medarbetare. 

 • Välkommen till Pinchos! - Introduktionsutbildning med målsättning att vara klar i november

 • Gästen i fokus - Serviceutbildning med målsättning att vara klar i december

 

INFORMATION & ANMÄLAN

Anmälan till utbildning ska göras senast 4 veckor innan kursstart på Pinchos hemsida, http://www.pinchos.se/pinchos-academy.

Avbokning sker senast 4 veckor innan kursstart. 

För mer information kontakta Linda Holm 0730-681366 | linda.holm@pinchos.se


Vilket utbildningstillfälle gäller anmälan?
OBS! Det är enbart franchisetagare & restaurangchefer som kan göra anmälan för sig och sina kollegor.
Vilken restaurang gör du anmälan för? Uppge restaurangnamn & adress.
För information och kontakt rörande Pinchos Academy
För information och kontakt rörande Pinchos Academy
Hur många personer, inklusive dig själv, vill du anmäla?
Uppge för- & efternamn samt mailadress till samtliga medverkande.
Plats för eventuella önskemål, allergier eller funderingar

Avbokningsregler

Avbokning sker senast 4 veckor innan kursstart. För mer information kontakta Linda Holm 0730-681366 | linda.holm@pinchos.se