På Pinchos tar vi vårt samhällsansvar på största allvar! Därför har vi påbörjat ett hållbarhetsprojekt som innebär att vi aktivt engagerar oss i samhällsutvecklingen till förmån för både miljö och social hållbarhet. 

För att nå ett hållbart samhälle krävs medvetna val av såväl individen som företaget, därför tycker vi att det är lika viktigt att se över företagets rutiner som att involvera och utbilda våra medarbetare.

På Pinchos ligger vi gärna i framkant, med ambitionen att föregå med gott exempel. Det gör vi till exempel genom medvetna val av råvaror och samarbetspartners och leverantörer.

Vi försöker även utnyttja resurser på ett effektivt och hållbart sätt, minska vårt koldioxidutsläpp och på så vis minimera vårt ekologiska fotavtryck. 

framtida målsättningar:

    •    På sikt använda oss av 100% förnybar energi

    •    Utöka vårt ekologiska sortiment

    •    Enbart använda oss av miljömärkta rengöringsmedel vid städning

    •    Optimera vår avfallshantering

    •    Öka miljökunskapen hos personalen

    •    Bli miljöcertifierade

    •    Sträva efter att utveckla ett hållbarhetstänk på samtliga Pinchos restauranger