Where would you like to eat?

  • No results found

Vi följer Folkhälsomyndigheternas regler

Fredag 27:e mars 14.00
Vår tolkning är att privata och kommersiella sammankomster inte omfattas av förbudet om allmänna sammankomster över 50 personer, därför omfattas inte restauranger av detta förbud som träder i kraft den 29:e mars.
 Vi följer sjävklart de nya reglerna på alla våra restauranger. Ni kan alltså fortfarande komma till oss, beställa och hämta som vanligt men via har infört nya rutiner så att trängseln minskar. Vår Take Away påverkas inte heller av det nya beslutet. Vi ses!

Se vårt åtgärdsprogram
Work at PinchosWould you like to be part of our amazing team?Vacancies
Gift card –NOW AVAILABLE IN THE APP